Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vozidlové motory (VMo)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VMo - Vozidlové motory, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student dokáže popsat konstrukční části spalovacího motoru. Bude umět definovat problémy vznikající v souvislostis průběhem hoření. Dokáže se orientovat v problematice ideálních a skutečných oběhů pístových spalovacích motorů.Dokáže popsat problematiku výměny náplně válce a charakteristiky vozidlových motorů. Bude umět vyjádřit účinnostispalovacího motoru a popsat metody vedoucí ke zvyšování různých druhů účinností. Bude umět definovat podmínky potřebnék sestavení 0-D matematického modelu motoru. Bude umět navrhnout a pevnostně zkontrolovat klikový mechanismus spalovacíhomotoru.

Osnova

Přednášky:1.Rozdělení spalovacích motorů, princip funkce, základní parametry motorů, konstrukční části vozidlových motorů2.Charakteristiky vozidlových motorů3.Geometrické parametry vozidlových motorů a kinematika klikového mechanismu4.Paliva a palivová směs pístových spalovacích motorů5.Idealizované a skutečné oběhy pístových spalovacích motorů6.Proces spalování v pístových spalovacích motorech7.Výměna náplně válce8.Modelování oběhu pístových spalovacích motorů9.Dynamika klikového mechanismu10.Vyvažování motoru11.Zvyšování účinnosti vozidlových motorů12.Motory drážních vozidel13.Měření a zkoušení vozidlových motorů14.Wankelův, Stirlingův motor, Spalovací turbíny a elektromotory.Cvičení:1.Zadání samostatného projektu (simulace vývojového týmu)2-5.Rešeršní a návrhová část projektu6.Dílčí obhajoba rešeršní a návrhové části projektu7.Tvorba výpočetního modelu motoru8.Zjednodušené pevnostní výpočty klikového mechanismu9-13.Výpočetní část projektu a dílčí obhajoba projektu14.Závěrečná obhajoba projektu

Literatura

KYSELA, TOMČALA: Spalovací motory I.. VŠB . Technická univerzita Ostrava, 2001.GROHE: Benzinové a naftové motory. Alfa Bratislava, 1981.MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1050-156. HEYWOOD, John B. Internal combustion engine fundamentals. New York: McGraw-Hill, c1988, xxix, 930 p., [2] p. ofplates. ISBN 00-702-8637-X .

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Michal Richtář, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel DreslerIng. Michal Richtář, Ph.D.