Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná a strukturní geologie (VSG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VSG - Všeobecná a strukturní geologie, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student získá, v návaznosti na předchozí nutné prerekvizity (mineralogie, petrografie), základní znalosti a dovednostiz oblasti všeobecné geologie a strukturní geologie.

Osnova

Cyklus geologických procesů. Exogenní a endogenní dynamika Země. Úvod do stratigrafie - vrstva, souvrství. Zemská kůra - teorie litosférických desek. Magmatismus - magma a jeho vlastnosti. Klasifikace typů magmatismu a magmatických těles. Metamorfóza - principy, druhy metamorfózy. Teorie přetvoření - deformace geologických těles. Metody analýzy přetvoření. Dynamická analýza. Kompasová měření a statistické metody zpracování strukturně tektonických dat. Principy a metody strukturní analýzy. Metody strukturně tektonického mapování. Konstrukce geologických map a řezů. Exogenní dynamika - zvětrávání, půda, svahové pohyby. Geologická činnost vody. Podzemní voda.

Literatura

Polard D.D. and Fletcher R.C. (2005): Fundamentals of Structure Geology, Cambridge University PressKumpera, O. a kol. (1988): Všeobecná geologie, SNTL Praha.Cháb, J. a kol. (1983): Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha.Jaroš, J., Vachtl, J. (1992): Strukturní geologie, ACADEMIA Praha.Price, N. J., Cosgrove, J. W. (1991): Analysis of Geological Structures, Cambridge Univ. Press London.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.