Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vrtné stroje a mechanismy (VSM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VSM - Vrtné stroje a mechanismy, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními strojními celky a technickými prostředky, které se používají narůzných typech vrtných souprav. Studenti mají získat základní znalosti o jednotlivých funkčních celcích vrtnýchsouprav, které jim umožní je technicky popsat a charakterizovat. Na základě získaných teoretických znalostí byměli umět vysvětlit princip práce těchto funkčních celků vrtných souprav a popsat jejich hlavní části. Získanéteoretické poznatky pak musí umět aplikovat při výpočtových cvičeních a v rámci praktických cvičení přímo na vrtnésoupravě. Studenti by se měli naučit číst výkresovou dokumentaci jednotlivých strojních částí vrtných souprav,načrtnout jednoduchá schémata vrtných celků a dokázat vysvětlit jejich funkčnost. S využitím analýzy musí dokázatvolit takové postupy, které při řešení jim zadaných úkolů na cvičeních povedou k jejich úspěšnému řešení a pomocísyntézy, jejímž cílem je sestavení konečné podoby výsledného řešení zpracovat závěrečnou práci ve formě elaborátů.Studenti musí být schopni posoudit význam jim předaných informací, vyhodnotit je a vybrat z nich ty, které jsouvyužitelné a podstatné v jejich další odborné práci.

Osnova

1. Pohonné zařízení vrtných souprav – motory, mechanismy pro přenos pohonu – spojky, hyroměniče, řetězové převody.2. Těžní zařízení vrtných souprav – vrtná věž, vrtný vrátek, kladkostrojový systém, vrtná lana.3. Vrtací zařízení vrtných souprav – rotační stoly, rotační hlavy, ponorná vrtací zařízení – turbíny, ponorné motory, ponorná kladiva, vahadla, beranidla, vibrační zařízení.4. Proplachové a očisťovací zařízení vrtných souprav – výplachová čerpadla – konstrukce, funkce, vibrační síta, hydrocyklóny, centrigugy.5. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav – preventry (čelisťové, univerzální, rotační, příruby, preventrové soustavy na ústí vrtu).6. Měřicí a regulační zařízení vrtných souprav – měření zadaných a výsledných parametrů režimu vrtání – přítlak, otáčky, množství a kvalita výplachu, krouticí moment, tlak výplachu atd.

Literatura

Strniště, K., Kolesár, M. (1984): Vrtné stroje a zariadenia. Skripta VŠT KošiceValuch, J. (1990): Technika pro hlubinné vrtání na přírodní uhlovodíky, skripta MND HodonínStrniště, K., Šmolík, S. (1992): Hlbinné vrtanie, vysokoškolská učebnice, vydavatelství Alfa, BratislavaMazáč, J. (2005): Drilling Technologies. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU OstravaPinka, J., Wittenberger, G., Engel, J. (2006): Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční střediskoAMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 80-8073-625-1

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.Ing. Martin Klempa, Ph.D.