Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (N445056)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu N445056 - Řízení projektů, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvodní pojmy, metody plánování a řízení projektů2. Typy projektů, životní cyklus projektu3. Týmová práce, vytvoření a řízení projektového týmu, informování o postupu projektu4. Specifikace požadavků na cíle projektu, analýza a formulace inženýrského problému5. Definice rozsahu projektu6. Program MS Project (ProjectLibre) pro plánování a sledování projektů7. Časový harmonogram projektu, kritická cesta8. Plánování zdrojů a nákladů na projekt, rozpočet projektu, optimalizace plánu projektu9. Identifikace, analýza a minimalizace rizik projektu10. Definice a zajištění kvality projektu11. Řízení projektu v jeho průběhu, změnové řízení12. Projekty řídicích a informačních systémů13. Životní cyklus projektu programového produktu - kaskádní model14. Agilní metodiky vývoje programového produktu

Literatura

Z:A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2000 4th Edition,PMI USA,2000,9781933890517D:Rosenau M.D.,Řízení projektů,Computer Press Praha,2000,8072262181

Garant

Náhlík Jan prof. Ing. CSc.