Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Risk management (1BP411)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP411 - Risk management, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Klasifikace  finančních rizik.2.Teoretické základy, (von Neumanova-Morgensternova užitková funkce, prémie za riziko, subjektivní pravděpodobnosti). Míry rizika.3.Tržní rizika. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), beta a alfa aktiva, systematické a nesystematické riziko, jednoduchá a sofistikovaná diverzifikace portfolia, model arbitrážního oceňování a faktorová rizika.4.Úroková rizika5.Durace a konvexita  úrokově citlivých aktiv6.Imunizace úrokového portfolia využitím durace a konvexity7.FRA, úroková futures a jejich použití8.Úrokový swap, jeho použití, arbitráž s úrokovým swapem, určení fixní swapové míry9.Úrokové opce, série úrokových opcí (cap, floor, collar)10.Charakteristiky výnosové křivky, její pohyby, Nelson-Sieglova parametrizace11.Kreditní riziko, klasické řízení kreditního rizika13.Skóringové modely, (Altmanův a jiné podobné modely)14.Očekávaná a neočekávaná ztráta,portfoliový přístup a Sharpeho index15.Obchodování s kreditním rizikem (syndikace, sekuritizace,  kreditní deriváty, CDO)

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- zvládnout základy pokročilých metod risk managementu a komunikovat se specialisty v oblasti tržního, úrokového a krediního rizika v oblati bankovnictví.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZJIŘÍ MÁLEK.Risk management.Praha:VŠE, 2003.DMÁLEK, J.Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty.Praha:Ekopress, 2005.80-86119-97-1

Požadavky

60% bodů

Garant

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.