Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční deriváty I (v angličtině) (1BP426)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP426 - Finanční deriváty I (v angličtině), Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod - principy finančních derivátů (burzovní a OTC trhy, forwardy, opce a futures, zajišťování versus spekulace, výhody a nevýhody derivátů oproti rozvahovým produktům, účetní aspekty)2. Mechanika obchodování s futures kontrakty a jejich využití (specifikace fututres kontraktu, denní vypořádání a maržový účet, konečné vypořádání, kotace, vztah mezi spotovou a futures cenou, rozdíly mezi forwardy a futures, zajišťování pomocí futures)3. Určování forwardových a futures cen (cost of carry, tržní hodnota forwardového kontraktu, forwardová versus futures cena, futures na akciové indexy, měny a komodity, contango a backwardation)4. Úrokové a měnové swapy (typy úrokových sazeb, úrokové míry bezkupónových dluhopisů a diskontování, forwardové úrokové míry a FRA, eurodolarové futures a futures na obligace, základní úrokové a měnové swapy, oceňování, kreditní riziko, ISDA smlouvy)5. Mechanika opčních trhů (druhy opcí, podkladová aktiva, kotace a základní vlastnosti opcí, burzovní versus OTC opce, put-call parita, opční strategie, warranty)6. Modelování cen podkladových aktiv a oceňování opcí (binomické stromy, rizikově neutrální oceňování, stochastické procesy ve spojitém čase, proces pro cenu akcie, principy odvození Black-Scholesovy formule, imlikovaná versus kotovaná volatilita)7. Opce na akciové indexy, měny a futures (oceňování pro jednotlivé typy opcí, "řecká" písmena, delta, theta, gamma atd., delta zajišťování, úsměv volatility)8. Úvod do exotických, kreditních a pojišťovacích derivátů, do derivátů na počasí a energii (barierové, binární, Asijské a další opce, základní typy derivátů na počasí a energii, do kreditních a pojišťovacích derivátů)

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - rozumět podstatě derivátových obchodů, jejich výhodám a rizikům;- pracovat se základními typy derivátů obchodovaných na OTC trzích a na burzách;- oceňovat forwardové kontrakty, futures kontrakty a Evropské opce;- posoudit a kvantifikovat rizika různých derivátových pozic;- navrhnout vhodné zajišťovací případně spekulativní pozice s využitím základních derivátů.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZWITZANY, J.Financial Derivatives and Market Risk Management (Part I).Praha:Nakladatelství Oeconomica, 2011.978-80-245-1811-4DWITZANY, J.International financial markets.Praha:Oeconomica, 2007.978-80-245-1274-7DDVOŘÁK, P.Deriváty.Praha:Oeconomica, 2006.80-245-1033-2DJÍLEK, J.Finanční a komoditní deriváty v praxi.Praha:Grada, 2005.80-247-1099-4DHULL, J.Options, futures, and other derivatives.Upper Saddle River:Pearson Prentice Hall, 2006.0-13-149908-4DWILMOTT, P.Paul Wilmott on Quantitative Finance.John Wiley & Sons, Ltd, 2000.0471874388

Požadavky

žádné

Garant

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.