Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční inženýrství (1FG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1FG - Finanční inženýrství, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Podmínkou pro skládání státní závěrečné zkoušky je získání všech kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem s výjimkou kreditů za jednotlivé části státní závěrečné zkoušky. Student si u zkoušky losuje jednu otázku z problematiky vymezené následujícími okruhy:Okruhy 1 (pro obory hlavní specializace Finance a Bankovnictví a pojišťovnictví)1. Forward rate agreement (podstata FRA, odvození výše plnění vyplývajícího z FRA, odvození FRA sazby a tržní hodnoty FRA, využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku). 2. Financial futures (srovnání forward a futures obchodů, princip a průběh futures kontraktů, způsob obchodování a vypořádání, oceňování futures kontraktů, druhy futures kontraktů, možnosti využití futures k zajištění a spekulaci). 3. Swapy (charakteristika a princip swapů, druhy swapů, princip oceňování a ohodnocování swapů, možnosti využití). 4. Finanční opce (podstata opcí, srovnání s pevnými kontrakty, způsob obchodování s burzovními opcemi, základní opční pozice a jejich analýza, základy oceňování opcí, analýza nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících opční prémii, řecké proměnné, druhy opcí podle bazických instrumentů, možnosti využití opcí k zajištění a spekulaci, kombinace základních opčních pozic). 5. Zásady řízení kreditních rizik. Hlavní principy a přístupy dle regulace Basel II. Změny přinášené Basel III. 6. Základní typy ratingových a skóringových systémů, měření jejich výkonnosti. 7. Odhady Basel II parametrů (PD,LGD, EAD), oceňování pohledávek – stanovení opravných položek a rezerv. 8. Portfoliové modely pro odhad neočekávaného kreditního rizika (Vašíčkův model, CreditMetrics a další). 9. Kreditní deriváty – klasifikace a základní typy. Přístupy k oceňování kreditních derivátů, rizikově neutrální pravděpodobnosti defaultu a stochastické modely kreditního rizika. 10. Black-Scholesova parciální diferenciální rovnice (obchodovatelný a neobchodovatelný podklad (odvození, formulace okrajových podmínek a přístupy k řešení) 11. Stochastický integrál, Itoova formule. Stochastické diferenciální rovnice a jejich použití pro modelování ve financích 12. Wienerův proces , Poissonův proces, geometrický Brownův pohyb, martingaly .Aplikace a simulace13. Nejvýznamnější modely dynamiky krátké úrokové sazby (Vašíčkův, CIR, Ho-Lee, Hull-White, třída afinních modelů) a modely celé úrokové křivky (HJM a LMM). Přístupy ke kalibraci. 14. Aproximace funkcí (Taylorův polynom – durace, konvexita, delta hedging opcí, interpolace, proložení dat). 15.Numerická derivace, numerická integrace a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Metoda sítí a její využití při odhadu ceny opcí. 15. Oceňování finančních derivátů pomocí metody rizikové neutralityOkruhy 2 (pro ostatní obory hl. specializace)1.Forward rate agreement (podstata FRA, odvození výše plnění vyplývajícího z FRA, odvození FRA sazby a tržní hodnoty FRA, využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku)2. Financial futures (srovnání forward a futures obchodů, princip a průběh futures kontraktů, způsob obchodování a vypořádání, oceňování futures kontraktů, druhy futures kontraktů, možnosti využití futures k zajištění a spekulaci). 3. Swapy (charakteristika a princip swapů, druhy swapů, princip oceňování a ohodnocování swapů, možnosti využití). 4. Finanční opce (podstata opcí, srovnání s pevnými kontrakty, způsob obchodování s burzovními opcemi, základní opční pozice a jejich analýza, základy oceňování opcí, analýza nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících opční prémii, řecké proměnné, druhy opcí podle bazických instrumentů, možnosti využití opcí k zajištění a spekulaci, kombinace základních opčních pozic). 5. Zásady řízení kreditních rizik. Hlavní principy a přístupy dle regulace Basel II. Změny přinášené Basel III. 6. Základní typy ratingových a skóringových systémů, měření jejich výkonnosti. 7. Odhady Basel II parametrů (PD,LGD, EAD), oceňování pohledávek – stanovení opravných položek a rezerv. 8. Portfoliové modely pro odhad neočekávaného kreditního rizika (Vašíčkův model, CreditMetrics a další). 9. Kreditní deriváty – klasifikace a základní typy. Přístupy k oceňování kreditních derivátů, rizikově neutrální pravděpodobnosti defaultu a stochastické modely kreditního rizika. 10. Black-Scholesova parciální diferenciální rovnice (obchodovatelný podklad odvození, formulace okrajových podmínek a přístupy k řešení) 11. Kapitálové riziko, jeho měření a řízení (podstata kapitálového rizika /rizika nesolventnosti/, vztah kapitálového rizika k ostatním rizikům, kapitálová přiměřenost – vymezení kapitálu, přístup k odvození kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům, problémy kapitálové přiměřenosti). 12. Wienerův proces , Poissonův proces, geometrický Brownův pohyb, martingaly .Aplikace a simulace13. Stochastický integrál, Itoova formule. Stochastické diferenciální rovnice a jejich použití pro modelování ve financích. 14. Aproximace funkcí (Taylorův polynom – durace, konvexita, delta hedging opcí, interpolace, proložení dat). 15. Numerická derivace, numerická integrace a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Metoda sítí a její využití při odhadu ceny opcí. 16. Oceňování finančních derivátů pomocí metody rizikové neutrality17. Teorie kapitálového trhu (přímka kapitálového trhu, přímka trhu cenných papírů, modifikace modelu oceňování kapitálových aktiv). 18. Teorie efektivních trhů (charakteristika efektivního a neefektivního trhu, předpoklady efektivního chování trhů, formy efektivnosti, anomálie na efektivních trzích, cenové bubliny, investiční krize). 19. Mezinárodní investování (diverzifikace systematického rizika, mezinárodní verze modelu CAPM, výhody a nevýhody mezinárodního investování). 20. Teorie portfolia (selektivní model Markowitze, očekávaný výnos portfolia, riziko portfolia, efektivní hranice a optimální portfolio, jednoduchý indexní model).

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování splní studenti jednu ze zákonných podmínek řádného ukončení studia.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNDPovinná a doporučená literatura se shoduje s povinnou a doporučenou literaturou povinných předmětů vedlejší specializace Finanční inženýrství.

Požadavky

žádné

Garant

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.