Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (1FP214)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1FP214 - Finance podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku.2. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku.3. Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku.4. Vliv zdanění na finanční rozhodování.5. Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů.6. Finanční analýza podniku. 7. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování.8. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování.9. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika.10. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody.11. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Náklady zastoupení.12. Finanční aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu.13. Řízení ve finanční tísni.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: – porozumět podstatě finančního managementu;– zvládat metodu časové hodnoty peněz a aplikovat ji do praxe;– pochopit podstatu rizika a nejistoty;– zvládat propočet ukazatelů rizika a aplikovat ho do praxe;– zpracovat náročnější finanční analýzu;– popsat okruhy řízení zásob, peněžních prostředků a pohledávek;– použít hlavní platební metody;– zvládat techniku investičního rozhodování a aplikovat ji do praxe;– diskutovat problémy optimální finanční struktury a popsat hlavní komponenty finanční struktury;– rozlišit různé druhy dividend a různé druhy dividendové politiky;– analyzovat hlavní problémy finančního plánování;– uvést doporučení pro řízení ve finanční tísni; – rozlišit mezi tržní a investiční hodnotou;– zvládat oceňovací techniky; – porovnat výhody a nevýhody fúzí a akvizic;– rozebrat problémy holdingového financování.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZMAREK, P.Studijní průvodce financemi podniku.Praha:Ekopress, 2006.80-86119-37-8ZKISLINGEROVÁ, E.Manažerské finance.Praha:C.H. Beck, 2007.978-80-7179-903-0DVALACH, J.Finanční řízení podniku.Praha:Ekopress, 1999.80-86119-21-1DBREALEY, R A. -- MYERS, S C.Teorie a praxe firemních financí.Praha:Computer Press, 2000.80-7226-189-4DGRÜNWALD, R. -- HOLEČKOVÁ, J.Finanční analýza a plánování podniku.Praha:Ekopress, 2007.978-80-86929-26-2DRADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P. -- MÁLEK, J.Finanční matematika pro každého.Praha:Grada, 2005.80-247-1230-X

Požadavky

Průběžné testy (dva nejlepší ze tří testů po 10 bodech) + Polosemestrální test (14 bodů). Písemný test: 5 doplňovacích otázek (po 3 bodech), 5 testových otázek (po 3 bodech), 4 příklady (po 9 bodech).

Garant

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Vyučující

Ing. Stefan Svatopluk Daněk, MBAIng. Eva DufkováIng. Petr Jiránekprof. Ing. Petr Marek, CSc.Ing. Jan PekařIng. Tatiana Škerlíková