Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (anglicky) (1FP251)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1FP251 - Finance podniku (anglicky), Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do podnikových financí. Základní pojmy: pochopení účetní závěrky, daně, cash flow, goodwill, tržní hodnoty a účetní hodnota, národní a mezinárodní regulaci a standardizaci účetního výkaznictví, soukromé a veřejné společnosti. 2. Provozní a neprovozní aktiva, časová hodnota peněz. 3. Používání informací finančního výkaznictví, finanční analýzu a interpretaci údajů, benchmarking. 4. Strategická analýza: Makroekonomické prostředí, hospodářský cyklus, životní cyklus výrobku a význam hospodářské soutěže, koncepty hospodářské soutěže. Podnikatelské riziko a analýzy citlivosti. 5. Kapitálová struktura: základní pojmy. Volba mezi vlastním kapitálem a dluhem. Finanční páka a rizika úpadku. Maximalizace pevnou hodnotu. Integrace daňových dopadů a nákladů finanční tísně. Dividendová politika. 6. Odhad diskontní míry. Bezrizikové sazby a rizikové prémie. CAPM, požadovaná míra návratnosti na dluh, Gordonův model ocenění dividend, zadlužené a nezadlužené náklady vlastního kapitálu. 7. Oceňování akcií: fundamentální a technická analýza. Ocenění celých firem oproti ocenění vlastního kapitálu. Oceňování dluhopisů. 8. Relativní ocenění. Význam násobcích. 9. Finanční plánování, budování pro-forma finančních výkazů. Promítání finanční výkonnosti. Odhad volného cash flow. 10. Krátkodobý finanční management. 11. Malé a střední podniky a rozdíly oproti nadnárodních firmám: finančního pohled. 12. Pokročilé otázky: fúze, akvizice a řízení hodnoty založené. 13. Pokročilá témata: due diligence.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni pochopit základní principy podnikových financí a finančního řízení. Účastníci se naučí aplikovat základní nástroje v podnikové a obchodní praxi s využitím anglického jazyka a to jak v písemné, tak i veřejné prezentaci, které pak budou hodnoceny ostatními účastníky. Vzhledem k mezinárodnímu složení účastníků semináře je také možné získat znalosti o mezinárodním rozměru problematiky.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZGRANT, R M.Contemporary strategy analysis.Chichestert:John Wiley, 2010.978-0-470-74710-0ZBRIGHAM, E F. -- EHRHARDT, M C.Financial management : theory and practice.Mason:Thomson/South-Western, 2005.0-324-22499-0ZDAMODARAN, A.Corporate finance : theory and practice.New York:John Wiley, 2001.0-471-28332-0DEHRHARDT, M C. -- BRIGHAM, E F.Corporate finance : a focus approach.Mason:South-Western/Cengage Learning, 2011.978-1-4390-7808-2DDAMODARAN, A.Applied corporate finance.Hoboken:John Wiley & Sons, 2011.978-0-470-38464-0DDAMODARAN, A.Strategic risk taking : a framework for risk management.Upper Saddle River:Wharton School Publishing, 2008.978-0-13-199048-7DKOLLER, T. -- GOEDHART, M. -- WESSELS, D.Valuation : measuring and managing the value of companies.Hoboken:John Wiley & Sons, 2010.978-0-470-42465-0

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.