Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů IS/ICT (4IT414)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4IT414 - Řízení projektů IS/ICT, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cíle a smysl kursu, základní pojmy, vymezení oblasti řízení a koordinace projektů.Potřeba řízení informačních systémů a tvorby informačních systémů, projekt a projekt informačního systému.Informační strategie, zadání projektu, životní cyklus projektu jako základní nástroj řízení projektů IS a řízení procesůPopis životního cyklu systému a projektu (činnosti, výstupy, role, metriky, techniky). Druhy životních cyklů. Procesy řízení projektů.Dokumentace projektu. Tvorba plánu, metody a techniky odhadů pracnosti. Simulace provedení projektu a ukončení projektu.Organizace a řízení projektu, sestavování týmů. Profesní předpoklady manažera projektu IS/ICT.Automatizované nástroje řízení projektů.Aplikace TOC v řízení projektů.Řízení portfolia projektůVýznamná sdružení a standardizace oblasti řízení a koordinace projektů, metodiky PMBOK, PRINCE2, COBIT, ISO standardy, IPMA standardy, MMDIS ŘÍP, CMMI, Cobit, Val IT, ITIL.Knowledge management (KM) - definice, přínosy, cíle. Možné využití KM v rámci životního cyklu projektu. Model procesů vyspělosti firmy - CMMImplementace metodiky řízení projektů IS/ICT, údržba metodiky.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni připravit projekt, naplánovat projekt, řídit projekt a monitorovat jeho průběh. Vyhodnocovat stav projektu, vyhodnocovat portfolia projektů a ovládat techniky a nástroje plánování a řízení projektů IS/ICT. Studenti budou schopni vybírat a přizpůsobovat metodiky řízení projektů IS/ICT pro jejich praktické použití.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZBRUCKNER, T. -- VOŘÍŠEK, J. -- BUCHALCEVOVÁ, A. -- STANOVSKÁ, I. -- CHLAPEK, D. -- ŘEPA, V.Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury.Praha:Grada Publishing, 2012.978-80-247-4153-6ZCHLAPEK, D. -- CHOCHOLATÝ, D.Řízení projektů IS/ICT : (pracovní sešity k přednáškám a cvičením).Praha:Oeconomica, 2004.80-245-0808-7ZVOŘÍŠEK, J.Strategické řízení informačního systému a systémová integrace.Praha:Management Press, 1997.80-85943-40-9ZSCHWALBE, K.Řízení projektů v IT.Brno:Computer Press, 2007.978-80-251-1526-8DROSENAU, M D.Řízení projektů : příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení.Praha:Computer Press, 2000.80-7226-218-1DHAROLD KERZNER, P.Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling.2001.0471393428

Požadavky

žádné

Garant

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vyučující

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.Ing. Drahomír Chocholatý, MBAIng. Jan Kučera, Ph.D.