Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení služeb veřejné správy (4IT457)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4IT457 - Řízení služeb veřejné správy, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Služby ve veřejné správě – veřejné služby, podpůrné služby, IT službyPlánování a řízení rozvoje služeb ve veřejné správě,Návrh katalogu služeb v prostředí veřejné správy,Provoz a rozvoj služeb (interní, externí), rozhodování o sourcingu, řízení služby,Analýza stavu eGovernmentu, centrální služby eGovernmentuHodnocení kvality služeb, systém metrik a jejich provázanost, vícekriteriální systémy hodnocení, Balanced ScorecardEkonomické aspekty služeb, ve vazbě na předmět Ekonomika IT,Rozvoj kvalifikace pracovníků veřejné správy ve vztahu na rozvoj služeb,Faktory úspěšnosti řízení služeb v prostředí veřejné správy,Srovnání se světem, zejména EU,

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vytvářet katalog služeb, včetně vazeb mezi jednotlivými službami- řídit procesy a služby v organizaci, vytvářet dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA)- řídit poskytovatele (dodavatele) služeb

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZVOŘÍŠEK, J.Principy a modely řízení podnikové informatiky.Praha:Oeconomica, 2008.978-80-245-1440-6DUČEŇ, P.Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení.Praha:Grada, 2008.978-80-247-2472-0DMelichar, D.: CorSet Framework, Book 2, Cortis, 2010

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jan Pour, CSc.