Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting (4IT494)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4IT494 - Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

PřednáškyZáklady CPM -struktura cyklu/metodiky, metriky,aplikace, procesyMetriky v CPM - základy BSC, vztah ke strategii, metriky (principy KPI, KRI, vztah k multidimenzionalitě), aplikace CPMFinanční výkonnost a její principy I. – obecněFinanční výkonnost a její principy II. – ve vztahu k BSC a multidimenzionalitě, návaznost na CPM aplikaceReporting finanční výkonnosti – co, kdy jak se vykazujeNefinanční výkonnost a její principy I.– ve vztahu k BSC a multidimenzionalitě, reporting, návaznost na CPM aplikaceReporting nefinanční výkonnosti – co, kdy, jak se vykazuje – vlastnosti dashboardů/scorecardů (viz Performance Dashboarding - Eckerson)Struktura podnikového reportingu - procesy, zodpovědnosti, obsahZákladní pravidla pro tvorbu kvalitních reportů Aplikace CPM (externí přednáška) - dashborady/ scorecardy/ plánování&rozpočtování, finanční konsolidace, simulace, statutární výkaznictví (Basel II ...)externí přednášky - nástroje CPM/reportinguCvičeníDiskuse programu cvičení, krátké praktické zopakování multidimenzionality, BSC, finančních základů pro výkonnost apod., sestavení týmůBSC prakticky I.zadání Case study, která se bude řešit celý semestr, diskuse nad strategií podniku. Studenti, dostanou data z vývoje podnikových ukazatelů, příklady reportů, popis aktuální situace podniku a jejich úkolem bude analyzovat současný stav firmy, jak z finančního, tak z nefinančního pohleduBSC prakticky II. Diskuse nad zjištěními jednotlivých týmů, stanovení základních parametrů strategie řešeného podniku, základní struktury BSCFinanční výkonnost v sw nástroji – seznámení se swFinanční výkonnost v sw nástroji – základní reporty (ve vztahu k CASE study)Finanční výkonnost v sw nástroji – plánování rozpočtování (ve vztahu k CASE study)Finanční výkonnost v sw nástroji – datové struktury Nefinanční výkonnost a BSC v sw nástroji CPM I.Nefinanční výkonnost a BSC v sw nástroji CPM II.Týmová práce – vytvoření struktury podnikového reportingu (BSC + další reporty) v nástroji CPMTableau data visualization software byl poskytnut prostřednictvím the Tableau for Teaching program. http://www.tableausoftware.com/data-visualization-softwareBusiness Navigation System software byl poskytnut prostřednictvím Inekon Systems http://www.inekon-systems.com/

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat a navrhovat modely a procesy pro řízení podnikové výkonnosti, připravit jejich technologickou podporu v nástrojích CPM a nastavit principy a postupy jejího reportingu. Základním výstupem a smyslem předmětu je efektivní a pro praxi potřebná kombinace znalostí z finančního řízení a řízení výkonnosti podniků a znalostí z navrhování a implementace aplikací podnikové informatiky.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZNOVOTNÝ, O. -- POUR, J. -- MARYŠKA, M. -- BASL, J.Řízení výkonnosti podnikové informatiky.Praha:Professional Publishing, 2010.978-80-7431-040-9ZGÁLA, L. -- POUR, J. -- ŠEDIVÁ, Z.Podniková informatika.Praha:Grada, 2009.978-80-247-2615-1

Požadavky

žádné

Garant

Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Vyučující

Ing. Martin BerberIng. Miloš Maryška, Ph.D.Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.