Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Řízení projektů ICT (v angličtině) (4IT524)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4IT524 - Řízení projektů ICT (v angličtině), Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cíle a smysl kursu, základní pojmy, vymezení oblasti řízení a koordinace projektů. Potřeba řízení informačních systémů a tvorby informačních systémů, projekt a projekt informačního systému. Informační strategie, zadání projektu, životní cyklus projektu jako základní nástroj řízení projektů IS a řízení procesů Popis životního cyklu systému a projektu (činnosti, výstupy, role, metriky, techniky). Druhy životních cyklů. Procesy řízení projektů. Dokumentace projektu. Tvorba plánu, metody a techniky odhadů pracnosti. Simulace provedení projektu a ukončení projektu. Organizace a řízení projektu, sestavování týmů. Profesní předpoklady manažera projektu IS/ICT. Automatizované nástroje řízení projektů. Aplikace TOC v řízení projektů. Řízení portfolia projektů Významná sdružení a standardizace oblasti řízení a koordinace projektů, metodiky PMBOK, PRINCE2, COBIT, ISO standardy, IPMA standardy, MMDIS ŘÍP, CMMI, Cobit, Val IT, ITIL. Knowledge management (KM) - definice, přínosy, cíle. Možné využití KM v rámci životního cyklu projektu. Model procesů vyspělosti firmy - CMM Implementace metodiky řízení projektů IS/ICT, údržba metodiky.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni připravit projekt, naplánovat projekt, řídit projekt a monitorovat jeho průběh. Vyhodnocovat stav projektu, vyhodnocovat portfolia projektů a ovládat techniky a nástroje plánování a řízení projektů IS/ICT. Studenti budou schopni vybírat a přizpůsobovat metodiky řízení projektů IS/ICT pro jejich praktické použití.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZKERZNER, H.Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling.Hoboken:John Wiley & Sons, 2009.978-0-470-27870-3DChlapek, D. Internal materials (attachable via ISIS). 2013DProject Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition. Project Management Institute. 2008. ISBN 978-1-933-89051-7

Požadavky

Projektový záměr (15%), Plán projektu (20 %), Simulace projektu (5%), Závěrečná zpráva (10%), Znalostní objekt (10%)

Garant

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vyučující

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.Ing. Jan Kučera, Ph.D.