Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (4PS330)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4PS330 - Finance podniku, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Finance podniku - Doplňovací otázky Neznámý 22.10.2020 17:36 0
Finance podniku - Teorie Neznámý 22.10.2020 17:36 1

Další informace

Obsah

Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku.Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku.Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku.Vliv zdanění na finanční rozhodování.Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů.Finanční analýza podniku. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování.Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování.Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika.Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody.Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Náklady zastoupení.Finanční aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu.Řízení ve finanční tísni, finanční aspekty zániku podniku.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vysvětlit problematiku podnikových financí v podmínkách České republiky a v dalších zemích. Kurz je zaměřen na zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí jak operativních tak i investičních. Současně by měl kurz vést k základním praktickým návykům při analyzování účetních výkazů a sestavování finančních plánů.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZMAREK, P. a kol.Studijní průvodce financemi podniku.Praha:Ekopress, 2006.80-86119-37-8ZVALACH, J.Finanční řízení podniku.Praha:Ekopress, 1999.80-86119-21-1DKISLINGEROVÁ, E. -- BOUKAL, P. -- ČEPELKA, V. -- HNILICA, J. -- NOVOTNÝ, J. -- SCHOLLEOVÁ, H. -- SIEBER, P. -- VÁVROVÁ, H.Manažerské finance.Praha:C.H.Beck, 2004.80-7179-802-9DBREALEY, R A. -- MYERS, S C.Teorie a praxe firemních financí.Praha:Computer Press, 2000.80-7226-189-4DGRÜNWALD, R. -- HOLEČKOVÁ, J.Finanční analýza a plánování podniku.Praha:Oeconomica, 2004.80-245-0684-XDRADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P.Finanční matematika pro každého.Praha:Grada, 2003.80-247-0473-0

Požadavky

žádné

Garant

Ing. Zdeňka Šušáková

Vyučující

Ing. Zdeňka Šušáková