Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů IS (4SA512)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4SA512 - Řízení projektů IS, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:1. postavení projektového řízení ve firmě.2. Metodika projektů IT/ICS (ve vazbě na státní informační systémy).3. Modely životního cyklu projektu, MS Project.4. Síťový model životního cyklu projektu, druhy aktivit, problémy navigace, transformace modelu životního cyklu do síťových grafů pro použití v nástroji MS Project.5. Úrovně řízení projektů , plán projektu, vazby mezi úrovněmi řízení projektu, jeho pravomoci a odpovědnosti.6. Průřezové procesy v projektu IS/IT, reengineering projektů IS/IT, aktualizace projektu v prostředí MS Project.7. SOA ERP: charakteritiky, vývoj, představitelé, rozdíly v projektech8. Modely a ERP systémy:funkční, organizační a procesní dekompozice systémů9. ERP a jejich vliv na organizační struktury (úroveň celopodniková, útvarová, projektová)10. Plánování projektů ve vazbě na strategické cíle organizace (PQM -- Process quality management, AHP -- Analytical Hierarchical Process, BSC -- Balanced Scorecards)11. Nástroje pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů12. Druhy a náležitosti smluv na implementaci podnikových systémůObsah cvičení:Na každém cvičení studenti zpracují případovou studii

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvořit plán projektu v produktu MS Project, zvládat nástroje pro business process reengineering (DFD, EPC diagramy), navrhnout smlouvy na implementaci ERP systému, řídit náklady a přínosy projektu, navrhnout konfiguraci ERP systému.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZDOUCEK, P.Řízení projektů informačních systémů.Praha:Professional Publishing, 2006.80-86946-17-7ZSVATÁ, V.Projektové řízení v podmínkách ERP systémů.Praha:Oeconomica, 2007.978-80-245-1183-2DKUBÁLEK, T. -- KUBÁLKOVÁ, M.MS Office 2003 - manažerská informatika. Program pro řízení projektů Microsoft Office Project, verze 2003 CZ.Praha:Oeconomica, 2006.80-245-1077-4DA guide to the project management body of knowledge.Newtown Square:Project Management Institute, 2004.1-930699-45-XDMANTEL, S J.Core concepts of project management.Hoboken:John Wiley & Sons, 2005.0-471-22965-2DKERZNER, H.Project management : case studies.Hoboken:John Wiley, 2006.0-471-75167-7DCRAWFORD, J K.Project management maturity model : providing a proven path to project management exellence.New York:Marcel Dekker, 2002.0-8247-0754-0

Požadavky

Minimum pro semestrální práci je 20%, práce na cvičeních je rozdělena na dvě části (po 20%), z každé části je potřeba získat minimálně 20%, test je rozdělen na dvě části(po 10%), z každé je potřeba získat minimálně 5%

Garant

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.