Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality informačních systémů (SA_903)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SA_903 - Řízení kvality informačních systémů, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem kurzu je diskutovat možnosti auditu IS jako nástroje pro řízení kvality IS. Nabízí jak obecné, tak specifické návody pro realizace tohoto auditu, poukazuje na rozdíly propti finančnímuj auditu, podává přehled hlavních kriterií hodnocení a seznamuje studenty s automatizovanou podporou tohoto auditu.Příklady probíraných témat:1. Vývoj auditu Is a jeho vazby na audit finanční2. koncepce IT Governance a vliv na audit IS (SOX, BASEL II)3. Metodiky auditu (Cobit 4.1, Intosai)4. Obecné principy auditu (analýza rizik, architektura IS, systémy interních kontrol, dokumentace auditu, princip významnosti apod.)5. příklady specifických druhů auditu IS (audit útvaru IT, audit outsourcingu, audit IT procesů a služeb, audit projektu, audit webových aplikací apod.)

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni řídit audit v oblasti IT/IS.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZGALLEGOS, F.Information technology control and audit.Boca Raton:Auerbach Publications, 2004.0-8493-2032-1ZSVATÁ, V.Audit informačního systému.Praha:Oeconomica, 2005.80-245-0975-XZCOBIT 4.1.Rolling Meadows:IT Governance Institute, 2007.ZIT assurance guide : using COBIT.Rolling Meadows:IT Governance Institute, 2007.978-1-933284-74-3DGLENZEN, G. -- TAYLOR, D H.Auditing (Integrated concepts and procedures).John Wiley and Sons, 1994.990002010XDMILLSTEIN, I M. -- CADBURY, A. -- ALBERT, M.Corporate governance : improving competitiveness and access to capital in global markets : a report to the OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate Governance.Paris:Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998.92-64-16056-6DIT governance implementation guide : using COBIT and Val IT.Rolling Meadows:IT Governance Institute, 2007.978-1-9332-8475-0

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.