Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistné inženýrství (úvod) (62FPI0)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 62FPI0 - Finanční a pojistné inženýrství (úvod), Fakulta managementu JH, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do předmětu. Pojmy inženýrství a produkt. Finanční a pojistné pojmy.2. Řízení rizik (risk management) jako vědní disciplína. Identifikace, redukce a eliminace vlivu rizika. Rizika podniků, bankovní rizika a pojistná mrizika.3. Peníze a jejich časová hodnota. Úrok a úroková míra. Jednoduchý a složený úrok.Přehled nejdůležitějších bankovních produktů. Bankovní rizika a jejich řízení.4. Úvěry, jejich úročení a splácení (umořování). Důležité úvěrové produkty.5. Depozitní (vkladové) bankovní produkty. Nejdúležitější typy a jejich využití. Důchody.6. Platebně-zúčtovací bankovní produkty. Nejdúležitější typy a jejich využití. 7. Investiční produkty (nástroje, instrumenty) majetkové a finanční. Akcie a další majetkové cenné papíry.8. Dluhopisy a další finanční cenné papíry. Deriváty a jejich důležité typy.9. Pojem pojistného rizika a pojištění; jeho základní typy a formy. Pojišťovny a pojišťovnictví. Význam zajišťoven.10. Pojistně technické riziko a rezervy. Zajištění.11. Komerční pojištění a jeho základní atributy. Životní pojištění a jeho základní druhy. Typické produkty.12. Majetkové a odpovědnostní pojištění, stanovení pojistného v nich. Další druhy neživotního pojištění.13. Závěrečné shrnutí. Přehled důležitých finančních a pojistných produktů z inženýrského pohledu.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v základních bankovních a investičních produktech, jako jsou úvěry, spoření, důchody, akcie, dluhopisy. Dále budou schopni posoudit základní typy pojistných prosuktů jak z hlediska pojišťovny, tak i pojišteného.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZREVENDA, Z.Peněžní ekonomie a bankovnictví.Praha:Management Press, 2005.80-7261-132-1ZDUCHÁČKOVÁ, E.Pojišťovnictví a pojištění.Praha:VŠE, 2000.80-245-0023-XDRADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P. -- MÁLEK, J.Finanční matematika pro každého.Praha:Grada, 2009.978-80-247-3291-6DCIPRA, T.Pojistná matematika : teorie a praxe.Praha:Ekopress, 2006.80-86929-11-6

Požadavky

Modul se na KS otevře jen v případě, že si jej zapíše 12-18 studujících. Modul lze úspěšně ukončit jen v případě zisku alespoň 60% bodů ze všech čtyř bodovaných částí (aktivita, prezentace, průběžný test, závěrečný test). Účast na výuce je povinná, vynechání více jak jedné rozvrhované výuky bude znamenat hodnocení "4", protože nebude pak možné získat dostatečný počet bodů za aktivitu.

Garant

prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.

Vyučující

prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.