Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu - anglicky (2OP320)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 2OP320 - Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu - anglicky, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Řízení lidských zdrojů (dotace 4/0) a.Definice řízení lidských zdrojůb.Stručný vývoj řízení lidských zdrojůc.Vracející se témata v řízení lidských zdrojůd.Současné a budoucí výzvy pro řízení lidských zdrojů2.Od plánování pracovní síly po plánování lidských zdrojů (dotace 4/0) a.Účel HRPb.Definice HRPc.Pracovní síla a HRPd.Výhody HRPe.Etapy HRP3.Získávání a výběr pracovníků (dotace 4/0) a.Celkový kontext pro získávání a výběrb.Proces získávání zaměstnancůc.Rozdíl mezi analýzou práce, pracovní specifikací / popisem, osobní specifikacíd.Proces výběrue.Posouzení spolehlivosti a platnosti různých metod výběru4.Strategické hodnocení výkonu managementu (dotace 4/0) a.Strategický význam hodnocení výkonub.Funkce a výhody hodnocení výkonuc.Metody posuzování výkonnostid.Ukazatele výkonnosti zaměstnancůe.Zpětná vazba - hodnotící rozhovor5.Rovnost - Diversity Management: Nová sociální agenda na základě pohlaví (dotace 3/0) a.Identifikace hlavních znevýhodněných skupinb.Existence "Glass Ceiling"c."Glass border"d.Proces sociálního vnímání a diferenciacee.Hodnocení základní organizační strategie v oblasti zaměstnanosti žen a mužů6.Problém absentérismu (dotace 3/0) a.Definice absenceb.Příčiny a náklady absencíc.Analýza a měření absenced.Výsledky výzkumue.Politika kontroly absence7.Zaměstnanecké programy pomoci (EAP) (dotace 4/0) a.Účel EAPb.Charakteristika EAPc.Model EAPd.Vyhodnocení EAPe.EAP v mezinárodním kontextu

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- identifikovat jednotlivé personální činnosti a vazby mezi nimi;- rozeznávat potřeby multinacionální firmy v oblasti řízení lidských zdrojů;- odhalovat slabá místa v používaných strategiích firem;- aplikovat na konkrétní případy a situace nejnovější poznatky HR problematiky.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZARMSTRONG, M.A handbook of human resource management practice.London:Kogan Page, 2003.0-7494-4105-4ZZADRAŽILOVÁ, D.Mezinárodní management.Praha:Oeconomica, 2007.978-80-245-1243-3

Požadavky

Aktivita se ověřuje účastí na přednášce, za každou 1,5 hodinu výuky může student získat max. 3,5 % do závěrečného hodnocení, pokud se zapojí do aktivit podle pokynů učitele.

Garant

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Vyučující

Ing. Hana Chylíková, Ph.D.prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.