Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení organizace - anglicky (2OP333)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 2OP333 - Řízení organizace - anglicky, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Úvod do moderního managementu (dotace 0/2) a.Úvod do procesu řízení a aktuální otázky současného řízení2.Management: Historie a aktuální přístupy (dotace 0/2) a.Vývoj řízení od historie až k aktuálním přístupům3.Leadership (dotace 0/4) a.Úvod do současných teorií leadershipub.Kontinuální leadership4.Společenská odpovědnost, etika a udržitelnost (dotace 0/4) a.Pravidla etického chování a rozhodování5.Řízení v globalizovaném světě (dotace 0/2) a.Problematika mezinárodního řízení a řízení rizik a diverzity6.Zásady plánování (dotace 0/2) a.Úvod do plánovacího procesu7.Rozhodování (dotace 0/2) a.Analýza manažerského rozhodovacího procesu a analýza rizik8.Strategické plánování: Strategie, taktika & konkurenční dynamika (dotace 0/2) a.Dlouhodobé plánování a jeho strategické nástroje9.Motivace (dotace 0/2) a.Rozbor klíčových teorií motivace10.Inovace a kreativita (dotace 0/4) a.Inovační a tvůrčí proces a jeho role v rozvoji kvality a konkurenceschopnosti firmy

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- popsat současný pohled na management a jeho roli ve společnosti,- popsat klíčové faktory prostředí a vysvětlit jejich vliv na strategické plánování a rozhodování manažerů,- vyhodnotit fakta vážící se k podnikání v globalizovaném světě,- posoudit současné přístupy k leadershipu a motivaci pracovníků,- identifikovat zásadní problémy, s kterými se manažeři při své práci s lidmi potýkají.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZCERTO, S C.Principles of modern management : functions and systems.Dubuque:Wm. C. Brown, 1986.0-697-00285-3

Požadavky

žádné

Garant

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.