Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Metody výzkumu (3CV401)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3CV401 - Metody výzkumu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
seminarni_prace_tym20_final Neznámý 29.05.2018 23:48 4

Další informace

Obsah

- Úvod – vztah předmětu k diplomové práci, kvalitativní a kvantitativní výzkum, kritéria kvality výzkumu. Příklad: zhodnocení diplomové práce, zhodnocení odborného článku.- Kvalita odborných článků a monografií, rešerše literatury, popis „state of the art“.- Nalezení a formulace výzkumné otázky, stanovení cílů výzkumu, vytvoření konceptuálního modelu a formulace hypotéz.- Kvantitativní a kvalitativní výzkum: příprava, pilot, výběr vzorku a jeho reprezentativita, sběr dat.- Metody sběru dat 1: Standardizované dotazování – online, telefonické, osobní. Tvorba otázek.- Metody sběru dat 2: Pozorování a kvaziexperiment.- Metody sběru dat 3: Nestrukturované interview, focus groups, etnografie, case studies.- Reliabilita a validita výzkumných metod. Exploratorní faktorová analýza. Tvorba škály.- Metody vyhodnocení kvantitativních dat: korelační analýza, analýza rozptylu, regresní analýza.- Metody vyhodnocení kvalitativních dat: obsahová analýza, zakotvená teorie.- Psaní vědeckého článku, diplomové práce, výzkumné zprávy pro potřeby praxe.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti: - umět popsat hlavní koncepty a principy empirického výzkumu- umět popsat aktuální metody kvalitativního i kvantitativního empirického výzkumu a podmínky jejich aplikace- navrhnout výběrový soubor tak, aby byl reprezentativní vůči souboru základnímu- zhodnotit design empirického výzkumu a identifikovat jeho slabá místa- aplikovat hlubší znalost přístupů v přípravě empirického výzkumu - umět připravit kvalitní metodu pro získání dat

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZBRYMAN, A. -- BELL, E.Business research methods.Oxford:Oxford University Press, 2011.978-0-19-958340-9ZHENDL, J.Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace.Praha:Portál, 2012.978-80-262-0219-6ZHENDL, J.Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat.Praha:Portál, 2012.978-80-262-0200-4DAGRESTI, A. -- FINLAY, B.Statistical methods for the social sciences.Upper Saddle River:Pearson Prentice Hall, 2009.978-0-205-64641-8

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.