Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma (3MA555)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3MA555 - Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení studentů s obsahem a specifiky předmětu.Prezentace problémů zástupci firem. 2. – 6. Praxe ve firmě:• specifikace praktického problému• sběr podkladů• studium vhodných metod a jejich aplikace• konzultace s odborným garantem praxe• řešení případných problémů v konzultačních hodinách vedoucích praxí. 7. Průběžné setkání, prezentace dílčích řešení, řešení případných problémů. 8. – 12. Praxe ve firmě:• práce na závěrečném projektu• konzultace s odborným garantem praxe• řešení případných programů v konzultačních hodinách vedoucích praxí13. týden Prezentace závěrečného projektuzkouškové období Deník z praxe, závěrečný projekt, zpětná vazba z podniků

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu získá praktické zkušenosti s přístupy Lean Management, Six Sigma a souvisejícími metodami a technikami v rámci práce v konkrétní organizaci pod vedením pracovníka, který se problematikou managementu kvality nebo Lean Six Sigma zabývá. Student získá zkušenost s hodnocením řešení konkrétních problémů v přístupech managementu kvality a Lean Six Sigma a návrhem opatření pro další zlepšování implementace přístupů managementu kvality, Lean Management a Six Sigma v organizacích.Student bude po úspěšném absolvování předmětu umět:• orientovat se v konkrétní organizaci a konkrétních procesech s ohledem na aplikování metodiky Lean Management nebo Six Sigma a principů managementu kvality, environmentu a BOZP;• analyzovat problémy z oblasti jakosti, environmentu a BOZP s ohledem na vhodnost metodiky pro jejich řešení v praxi;• aplikovat metody a techniky pro identifikaci Voice of Customer a jeho převod na měřitelnou charakteristiku (CTQ) v praxi;• navrhnout a posoudit systém měření a shromažďování dat v praxi;• analyzovat data pomocí grafické a statistické analýzy a identifikovat a pospat vliv jednotlivých faktorů na měřitelný výstup reálného procesu;• vést tým při práci s kreativními technikami při tvorbě opatření ke zlepšování reálného procesu;• naplánovat reálný pilotní test nebo experiment pro ověření efektivnosti vytvořeného opatření;• podávat zprávy o postupu projektu Lean Six Sigma a vypracovat konečné zprávy za jednotlivé etapy cyklu DMAIC.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZKOŠTURIAK, J. -- FROLÍK, Z.Štíhlý a inovativní podnik.Praha:Alfa Publishing, 2006.80-86851-38-9ZGEORGE, M L. -- ROWLANDS, D. -- KASTLE, B.Co je Lean Six Sigma?.Brno:SC&C Partner, 2005.80-239-5172-6DPANDE, P S. -- HOLPP, L.What is Six Sigma?.New York:McGraw-Hill, 2002.0-07-138185-6DSAYER, N J. -- WILLIAMS, B.Lean for dummies.Hoboken:John Wiley & Sons, 2012.978-1-118-11756-9DANDERSEN, B. Mapping Work Processes, Second Edition. ASQ Quality Press, 2008. ISBN 978-0873896870DARTHUR, J. Lean Six Sigma Demystified: A Self-Teaching Guide. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN 978-0071486507DDAMELIO, R. The Basics of Process Mapping, 2nd Edition. Productivity Press, 2011. ISBN 978-1563273766DJESTON, J. Business Process Management, Second Edition: Practical Guidelines to Successful Implementations. Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN 978-0750686563Dmateriály poskytované firmami (základní)DMORGAN, J. -- BRENIG-JONES, M. Lean Six Sigma for dummies. Chichester: John Wiley and Sons, 2012. ISBN 978-0-470-75626-3.

Požadavky

Závěrečný projekt 60 bodů, Docházka a aktivity během praxe – hodnotí garant praxe z podniku 20 bodů, Účast na konzultacích a prezentacích hodnotí vedoucí semináře 20 bodů

Garant

Ing. Alena Plášková, CSc.

Vyučující

Ing. Felipe Martínez, Ph.D.Ing. Alena Plášková, CSc.