Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe (3MA564)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3MA564 - Řízená praxe, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tento předmět se zabývá problematikou konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Pravidelná spolupráce s firmou a týmová práce na konkrétním předem definovaném problému přinese studentovi jedinečnou zkušenost. V průběhu praxe student aplikuje své teoretické poznatky z předchozího studia. Na závěr předmětu získá student vyhodnocení své práce ze strany interního mentora (VŠE v Praze) i externího mentora (firma). Předmět vytváří propojení mezi studiem a budoucím zapojením do odborné činnosti.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- shrnout aspoň jeden reálný problém z praxe včetně jeho pozadí;- srovnat nejčastější problémy při řešení úkolů z firemní praxe ve srovnání s teoretickými poznatky;- posoudit odbornou podstatu projektu řešeného ve spolupráci s firmou;- zhodnotit přínosy i rizika inovačního projektu;- aplikovat své znalosti na reálně řešený problém;- ocenit vlastní zkušenost s týmovou prací, jejími přínosy a riziky;- formulovat a konstruktivně přijímat kritiku;- kombinovat znalosti získané studiem všech předmětů specializace a využít je při řešení projektu;- zhodnotit vlastní chyby při řešení projektu a formulovat doporučení pro vlastní zlepšení.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZOWEN, J.How to manage : the art of making things happen.Harlow:Prentice Hall/Pearson Education, 2012.978-0-273-75962-1DMateriály poskytnuté firmami

Požadavky

žádné

Garant

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová

Vyučující

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová