Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení malé a střední firmy v čase změn (anglicky) (3MA632)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3MA632 - Řízení malé a střední firmy v čase změn (anglicky), Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět se skládá z třinácti nosných témat: 
1) Změna jako nedílná součást malého a středního podnikání 
2) Lidé a jejich přístup ke změnám 
3) Změna jako konkurenční výhoda 
4) Vedení lidí v malých a středních firmách v turbulentní době 
5) Výhody a nevýhody franšíz v prostředí častých změn 
6) Inovace v malém a středním podnikání 
7) Role networkingu a strategických aliancí malých a středních firem v prostředí změn 
8) Sériové podnikání jako možnost růstu pro MSP
9) Zelené podnikání v segmentu malých a středních firem
10) Plánování, identifikace rizik a rozhodování v době častých změn pro MSP
11) Jak přežít krizi v malé a střední firmě 
12) Jak zakladatelé/podnikatelé řeší svůj odchod z podniku 
13) MSP v nadcházejícím období

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- charakterizovat současný vývoj na českém trhu podnikání,- popsat znaky turbulentního prostředí a vysvětlit dopady tohoto prostředí na řízení MSP,- vysvětlit principy efektivního řízení změn a jeho specifik pro MSP, - formulovat příklady možných podnikatelských příležitostí v turbulentním prostředí, - popsat rizika vycházející z turbulentního prostředí a rozpoznat znaky krize v prostředí MSP, - posoudit změnu jako možnou podnikatelskou příležitost a aplikovat ji jako konkurenční výhodu,- zpracovat prezentaci na zadané téma, představit danou problematiku ostatním a vést na dané téma krátkou diskusi, - identifikovat hlavní možná rizika změn, srovnat je do příslušných kategorií a navrhnout efektivní preventivní opatření, - pochopit principy krizové komunikace v MSP a umět je aplikovat pro různé modelové situace, - v týmu zpracovat rešerši a připravit interview na téma změny v konkrétním MSP, vyhodnotit zdůvodnit její výstupy.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNDFERRAZI K. - RAZ T. Never Eat Alone, Doubleday Business, 2005, 978-0385512053 DJOHNSON S. Who Moved My Cheese, Vermillion, 1999, 978-0091816971 DKAWASAKI G. The Art of the Start, Portfolio, 2008, 978-1591840565DNORDSTRÖM, K. A. -- RIDDERSTRALE, J. Funky Business Forever, Financial Times/Prentice Hall, 2007, 978-9189388321DPINK D. H. A Whole New Mind, Marshall Cavendish, 2008, 978-1905736546

Požadavky

Předmět vyžaduje aktivní používání angličtiny a ochotu v tomto jazyku konverzovat a prezentovat. Absolvování testů, prezentace a aktivní participace na týmové práci jsou povinné. Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít speciální termín opravné zkoušky. Konkrétní informace budou k dispozici na začátku semestru.

Garant

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.