Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (3PE211)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3PE211 - Finance podniku, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku.2. Základní vazby finančního řízení a účetnictví3. Finanční analýza podniku. 4. Vliv zdanění na finanční rozhodování.5. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování.6. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku.7. Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku.8. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování.9. Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů.10. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody.11. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. 12. Finanční aspekty spojování podniků.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět úkolům finančního řízení,rozdělit cíle, nástroje a dopady na krátkodobé a dlouhodobé,pochopit podstatu a dopady rizika a nejistoty,zvládnout propočet ukazatelů rizika a použít výsledky pro praktické rozhodování,zvládat princip časové hodnoty peněz a rozhodování na něm založené,zvládat nástroje investičního rozhodování a aplikovat ji do praxe,popsat hlavní komponenty finanční struktury,diskutovat problémy optimální finanční struktury a jednotlivé pohledy na ni,zpracovat finanční analýzu pro různé stakeholdery,popsat okruhy a způsoby řízení pracovního kapitálu - zásob, peněžních prostředků a pohledávek,analyzovat hlavní problémy finančního plánování,použít základní oceňovací techniky, porovnat výhody a nevýhody fúzí a akvizic.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZKISLINGEROVÁ, E. -- HNILICA, J.Finanční analýza : krok za krokem.Praha:C.H. Beck, 2008.978-80-7179-713-5ZKISLINGEROVÁ, E.Manažerské finance.Praha:C.H. Beck, 2010.978-80-7400-194-9ZSCHOLLEOVÁ, H.Podniková ekonomika. 2, Sbírka příkladů.Praha:Oeconomica, 2005.80-245-0869-9DBREALEY, R A. -- MYERS, S C. -- ALLEN, F.Principles of corporate finance.New York:McGraw-Hill, 2011.978-0-07-353073-4DVALACH, J. a kol.Investiční rozhodování a dlouhodobé financování.Praha:Ekopress, 2010.978-80-86929-71-2DSCHOLLEOVÁ, H.Investiční controlling.Praha:Grada Publishing, 2009.978-80-247-2952-7

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petr Boukal, Ph.D.Ing. Pavel MikanIng. Patrik Sieber, Ph.D.doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.