Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (3PE432)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3PE432 - Finanční analýza, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Význam znalosti finanční situace, finanční stability, likvidity a rentability pro management podniku. Ostatní uživatelé výsledků finanční analýzy. 2. Zvláštnosti analýzy v různých typech organizací.3. Zdroje finančních ukazatelů; finanční výkazy, účetní závěrka, ostatní zdroje.4. CAS, IAS, IFRS, FAS a konvergenční snahy5. Rozborové metody a techniky používané ve finanční analýze.6. Absolutní, rozdílové a poměrové finanční ukazatele a operace s nimi.7. Procentní rozbor, horizontální a vertikální analýza výkazů. Trendová analýza.8. Analýza poměrových ukazatelů. Systém DuPont a pyramidová analýza. 9. Finanční riziko a jeho analýza. Altmanova analýza a jiné modely predikce finanční tísně. 10. Mezipodnikové srovnávání a jeho metody. Hodnocení podniku v rámci odvětví11. a s konkurenčními podniky. Benchmarking. Použití spider grafu. 12. Kreditní modely v praxi (Standard&Poors metodika, CreditMetrics)13. Manažerská rozhodnutí plynoucí z výsledků finanční analýzy.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu studenti schopni: - vysvětlit roli finanční analýzy ve strategické analýze podniku- podrobně popsat rozborové metody a techniky finanční analýzy podniku- popsat a porovnat metody mezipodnikového srovnání- vysvětlit vývoj bonitních a bankrotních modelů a porovnat různé přístupy jejich konstrukce- kvantifikovat a vyhodnotit finanční situaci podniku- aplikovat poměrové finanční ukazatele- aplikovat bonitní a bankrotní modely - aplikovat metody pyramidové analýzy- formulovat manažerská rozhodnutí plynoucí z výsledků finanční analýzy- využít dostupné databáze k získání podkladů pro zpracování finanční analýzy

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZKISLINGEROVÁ, E.Manažerské finance.Praha:C.H. Beck, 2010.978-80-7400-194-9ZKISLINGEROVÁ, E. -- HNILICA, J.Finanční analýza : krok za krokem.Praha:C.H. Beck, 2008.978-80-7179-713-5ZGRÜNWALD, R. -- HOLEČKOVÁ, J.Finanční analýza a plánování podniku.Praha:Ekopress, 2007.978-80-86929-26-2ZSYNEK, M.Ekonomická analýza.Praha:Oeconomica, 2003.80-245-0603-3DSYNEK, M. -- KOPKÁNĚ, H. -- KUBÁLKOVÁ, M.Manažerské výpočty a ekonomická analýza.Praha:C.H. Beck, 2009.978-80-7400-154-3DKISLINGEROVÁ, E.Oceňování podniku.Praha:C.H. Beck, 2001.80-7179-529-1DHOLEČKOVÁ, J.Finanční analýza firmy.Praha:ASPI, 2008.978-80-7357-392-8DPALEPU, K G. -- HEALY, P M.Business analysis & valuation : using financial statements.Mason:Thomson/South-Western, 2008.978-0-324-30286-8

Požadavky

Z každého požadavku na absolvování předmětu je nutné dosáhnout minimálně 60 % maximálního počtu bodů. Absolvování ústní zkoušky je nutnou podmínkou úspěšného absolvování předmětu.

Garant

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petr Boukal, Ph.D.doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.