Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení růstu nového podnikání (3PO544)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3PO544 - Řízení růstu nového podnikání, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

• Řízení růstu, delegování pravomocí, vytvoření další manažerské úrovně, kontrolní mechanismy v rostoucí firmě• Modely růstu – Greinerův model růstu, model Churchilla a Lewisové, model Hankse• Růstové strategie, spolupráce firem, partnerství, podnikatelské sítě• Rozdílné přístupy k marketingu a obchodu v rostoucí firmě• Rozdílné přístupy k řízení lidských zdrojů v průběhu růstu firmy• Specifika finančního řízení malé, střední a velké firmy• Finanční zdroje pro rostoucí firmu• Krizové situace v jednotlivých stadiích růstu firmy a krizové řízení• Prevence krizových situací v rostoucí firmě• Ukončení podnikatelské činnosti v různých fázích životního cyklu firmy• Moderní trendy v řízení růstu firmy• Přednášky úspěšných podnikatelů a manažerů rostoucích firem

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:• Popsat proces delegování pravomocí a vytváření další manažerské úrovně• Navrhnout kontrolní mechanismy v rostoucí firmě• Vysvětlit modely růstu, jejich jednotlivá stadia• Vytvářet růstové strategie• Navrhovat vhodné formy spolupráce rostoucích firem a podnikatelské sítě• Identifikovat rozdílné přístupy k marketingu, řízení lidských zdrojů a k finančnímu řízení v průběhu růstu firmy• Popsat možnosti financování růstu firmy a jejich specifika• Popsat krizové situace v jednotlivých stadiích růstu firmy a navrhovat preventivní opatření pro tyto krizové situace • Popsat různé úspěšné i neúspěšné formy ukončení podnikatelské činnosti v různých fázích životního cyklu firmy

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZSRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V.Základy podnikání-Teoretické poznatky,příklady a zkušenosti českých podnikatelů.Praha:Grada Publishing, 2010.978-80-247-3339-5ZVEBER, J. -- SRPOVÁ, J. a kol.Podnikání malé a střední firmy.Praha:Grada Publishing, 2012.978-80-247-4520-6DLUKEŠ, M. -- NOVÝ, I.Psychologie podnikání.Praha:Management Press, 2005.80-7261-125-9DOSTERWALDER, A. -- PIGNEUR, Y. -- CLARK, T.Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers.Hoboken:John Wiley & Sons, 2010.978-0-470-87641-1DRIES, E.The lean startup : how today s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses.New York:Crown Business, 2011.978-0-307-88789-4DMAURYA, A.Running lean : iterate from plan A to a plan that works.Sebastopol:O'Reilly, 2012.978-1-449-30517-8DVERMEULEN, P. -- CURŞEU, P L.Entrepreneurial strategic decision-making : a cognitive perspective.Cheltenham:Edward Elgar, 2008.978-1-84720-903-0DMCGRATH, R G. -- MACMILLAN, I C.Discovery-driven growth : a breakthrough process to reduce risk and seize opportunity.Boston:Harvard Business Press, 2009.978-1-59139-685-7

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Vyučující

Ing. Jan Mísařdoc. Ing. Jitka Srpová, CSc.Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.Ing. Kamila Vítková