Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie I (5FI421)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 5FI421 - Filosofie I, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V systematickém výkladu, který čerpá z děl nejvýznamnějších představitelů evropské filosofie, jako jsou Parmenides, Platón, Aristoteles, Plotínos, sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský, R. Descartes, B. Spinoza, G. W. F. Hegel aj., je podána problematika bytí a jsoucího (problematika ontologické diference) v jejích historických proměnách a aktuálních významech. V takto podaném výkladu je zahrnuta:A) problematika řeckého pojetí filosofie a expozice bytí a jsoucího v jeho rámci (Parmenidova formulace problému bytí, Platónova a Aristotelova ontologie, problém první filosofie);B) středověké traktování základních ontologických pojmů a problémů (základní charakteristiky středověké metaphysica generalis, problém esence a existence a otázka tzv. distinkcí, formování ontoteologického přístupu); C) novověké proměny obecné metafyziky jakožto první filosofie (Descartovo pojetí první filosofie (philosophia prima) a noetizace základních filosofických východisek, novověký problém substance, význam Spinozova substanciálního myšlení);D) vyvrcholení klasického ontologicky orientovaného filosofování v díle G. W. F. Hegela; E) moderní kritika ontologicky orientované filosofie (Heideggerova interpretace ontologie).

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: -vysvětlit základní tematizace bytí jsoucího v klasickém období západního filosofování;-vysvětlit pojmy a kategorie klasické filosofie; -kriticky interpretovat příslušné filosofické texty.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZHEMELÍK, M.Sešity k dějinám filosofie. [D.] 3, Přehled dějin filosofického myšlení pozdního středověku a renesance.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1998.80-7079-417-8ZHEMELÍK, M.Sešity k dějinám filosofie. [D.] 4, Přehled dějin novověké filosofie v 17. století.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1997.80-7079-716-9ZKRIST, J.Sešity k dějinám filosofie. [D.] 6, Přehled dějin německé klasické filosofie.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1998.80-7079-861-0ZVLČEK, M. -- HEMELÍK, M.Přehled dějin antické a středověké filosofie.Praha:Oeconomica, 2012.978-80-245-1913-5DSPINOZA, B D.Etika.Praha:Dybbuk, 2004.80-86862-02-XDHEMELÍK, M.Rozum a jistota : (výběr komentovaných ukázek z textů evropské filosofie XVII. století).Praha:Vysoká škola ekonomická, 1992.80-7079-494-1DDESCARTES, R.Úvahy o první filosofii.Praha:1971.990002804XDGILSON, É.Bytí a někteří filosofové.Praha:Oikoymenh, 1997.80-86005-46-1DANZENBACHER, A.Úvod do filosofie.Praha:Portál, 2004.80-7178-804-X

Požadavky

V případě hodnocení 4+ (50-59 bodů) absolvuje student náhradní termín, který rozhodne mezi konečným hodnocením 3 (bude-li kvalita odpovídat alespoň 60%) a 4.

Garant

PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.