Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie II (5FI422)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 5FI422 - Filosofie II, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Vznik a vývoj empirického postoje ve filosofii (britský empirismus: Locke, Berkeley, Hume; francouzský sensualismus: Condillac; positivismus: Comte, Mill, Mach, Avenarius, Masaryk; pragmatická filosofie: Pierce, James) v kontextu s vývojem ontologického a transcendentálního postoje, s vývojem logiky (Aristoteles, Leibniz, Frege) a se vznikem a vývojem novověké přírodovědy. 2) Nástin vývoje analytické filosofie (Russell, Wittgenstein, Carnap, Austin, Strawson, Quine, Searle). Semináře jsou orientovány na interpretaci tematicky relevantních textů, podle možnosti v originální jazykové verzi.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: -popsat problematiku empirické filosofie jejich dějinně filosofických východisek; -vysvětlit současnou analytickou a post-analytickou filosofii; -samostatně studovat a kriticky interpretovat odpovídající filosofické texty.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZKUNCA, T. -- VACURA, M.Empirismus a analytická filosofie.Praha:Oeconomica, 2006.80-245-1023-5ZHEMELÍK, M.Sešity k dějinám filosofie. [D.] 4, Přehled dějin novověké filosofie v 17. století.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1997.80-7079-716-9ZSLOUKOVÁ, D. -- KUNCA, T.Sešity k dějinám filosofie. [D.] VII, Filosofie 19. a počátku 20. století.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2001.80-245-0154-6ZSLOUKOVÁ, D.Sešity k dějinám filosofie. VIII/1, Filosofie 20. století.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2003.80-245-0475-8DHUME, D.Zkoumání o lidském rozumu.Praha:Svoboda, 1996.80-205-0521-0DWITTGENSTEIN, L.Tractatus Logico-Philosophicus.London:1992.990000298XDPEREGRIN, J.Úvod do analytické filosofie.Praha:1992.990000329X

Požadavky

V případě, že student získá hodnocení 4+, opakuje závěrečnou ústní zkoušku. V takovém případě se rozhoduje mezi hodnocením 3 a nevyhověl.

Garant

doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.