Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie III (5FI423)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 5FI423 - Filosofie III, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Předpoklady a východiska transcendentalistického filosofického přístupu (Aristotelova ontoteologie, její vliv na Descartovu koncepci subjektu, vlivy a podněty britského empirismu i morální filosofie A. Smitha). 2) Transcendentalismus v německé klasické filosofii, jak je prezentován díly Immanuela Kanta Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu a Kritika soudnosti. 3) Další vývoj transcendentalistického myšlení směrem k filosofii absolutna v dílech J. G. Fichta, F. W. J. Schellinga a G. W. F. Hegela. 4) Analýza různých variant vyústění a rozkladu transcendentalistické koncepce u mladohegelovců (Feuerbach, Stirner, Marx), jakož i v iracionalistické filosofii pozdního Schellinga a Schopenhauera. 5) Přehled hlavních výsledků obnovení transcendentalistického přístupu v marburské a badenské škole novokantovství, jakož i jeho dalšího vývoje vrcholícího ve XX. století koncepcí evolučního apriorismu.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: -shrnout problematiku kantovského transcendentalismu a jeho historicko-filosofických východisek;- samostatně studovat a kriticky interpretovat nejdůležitější díla německé klasické filosofie; - chápat její význam a posoudit jej pro současné myšlení.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZPAVLÍK, J.F. A. Hayek a teorie spontánního řádu.Praha:Professional Publishing, 2004.80-86419-57-6ZPAVLÍK, J.HO HEAUTON NOON, in: M. Hemelík, ed., K filosofii René Descarta, AOP 5/1996.Praha:VŠE (Oeconomica), 1996.ZKRIST, J.Sešity k dějinám filosofie. [D.] 6, Přehled dějin německé klasické filosofie.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1998.80-7079-861-0ZKRIST, J.Sešity k dějinám filosofie. [Seš.] 9, Vybrané kapitoly poklasického iracionalismu.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1996.80-7079-655-3ZHEMELÍK, M.Sešity k dějinám filosofie. [D.] 4, Přehled dějin novověké filosofie v 17. století.Praha:Vysoká škola ekonomická, 1997.80-7079-716-9ZKANT, I.Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou.Praha:Svoboda-Libertas, 1992.80-205-0310-2ZPAVLÍK, J.Spontánní geneze jazyka.Praha:Professional Publishing, 2010.978-80-86946-98-6DKANT, I.Kritika čistého rozumu.Praha:Oikoymenh, 2001.80-7298-035-1DSCHELLING, F.Filosofická zkoumání o bytnosti lidské svobody.Praha:1993.990000331XDHEGEL, G W F.Malá logika : encyklopedie filozofických věd. Díl 1.Praha:Svoboda, 1992.80-205-0153-3

Požadavky

Zkouška se skládá ze dvou částí – z prezentace a obhajoby písemné práce (eseje) v rozsahu min. 3000 slov a z přezkušování znalosti obsahu předmětu formou ústních otázek. V případě hodnocení 4+ (50-59 bodů) absolvuje student náhradní termín, který rozhodne mezi konečným hodnocením 3 (bude-li kvalita odpovídat alespoň 60%) a 4.

Garant

doc. PhDr. Ján Pavlík

Vyučující

doc. PhDr. Ján Pavlík