Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie mysli (5FI427)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 5FI427 - Filosofie mysli, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1)Přehled základních řešení vztahu mysli a těla (dualismus, teorie identity, funkcionalismus, biologický naturalismus) a jejich důsledky. Souhra empirie a filosofie při debatách o tělesnosti myšlení.2)Intencionalita jako určující vlastnost mentální sféry, status Brentanovy teze (Searle) a možnosti naturalizace intencionality. Informační sémantika (Dretske), teleosemantika a asymetrická kauzalita (Fodor).3)Pojem mentální reprezentace a komputační teorie myšlení jako doslovní přijetí metafory počítače jako myslící entity. Jazyk myšlení a konekcionismus.4)Specifika vědomí a možnosti filosofického uchopení rozdílů mezi vědomými a nevědomými stavy. Přehled současných teorii vědomí (Dennett, Rosenthal, Chalmers) a jejich konfrontace s empirií.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: -popsat argumenty z oblasti filosofie mysli;- integrovat je do debat o metodologii vědeckého zkoumání dané oblasti; -vysvětlit pojmová rozlišení kategoriálních termínů v této oblasti.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZHVORECKÝ, J.Úvod do filosofie mysli (v přípravě).2008.ZMARVAN, T. -- HVORECKÝ, J.Základní pojmy filosofie jazyka a mysli.Nymburk:O.P.S., 2007.978-80-903773-3-2DGÁLIKOVÁ, S. -- GÁL, E. (ed.).Antológia filozofie mysle.Bratislava:Kalligram, 2003.80-7149-597-2DSEARLE J. R.Mysl, mozek a věda.Praha:Mladá fronta, 1994.8020405097DNOSEK, J.Mysl a tělo v analytické filosofii : úvod do teorií psychofyzického problému.Praha:Filosofia, 1997.80-7007-091-9DDENNETT, D.Druhy myslí.1997.8071151408

Požadavky

V případě, že student získá hodnocení 4+, opakuje závěrečnou ústní zkoušku. V takovém případě se rozhoduje mezi hodnocením 3 a nevyhověl.

Garant

PhDr. Juraj Hvorecký

Vyučující

PhDr. Juraj Hvorecký