Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modulový specializovaný ateliér M4 (FA-A4L)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FA-A4L - Modulový specializovaný ateliér M4, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získání nezbytných-základních informací o tvorbě architektonického prostoru, které umožní základní orientaci v tvůrčích-uměleckých oborech, jejichž role v architektonické kompozici prostoru je nezastupitelná. Tyto informace jsou prezentovány architektonickou studií-projektem a modelovou studií.

Osnova

1.-5. týden : Analýzy, průzkumy, dokompletování dokumentace6. týden : Grafická a ústní prezentace ( 1. kritika )7. týden : Problémový výkres8.-9. týden : Referenční příklady, jejich analýzy a vyhodnocení10. týden : Studium typologie, norem, zákonů, ideový návrh, pracovní model11. týden : Grafická a ústní prezentace ( 2. kritika )12.-13. týden : Grafické a textové zpracování projektu

Literatura

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadáníOdborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu

Požadavky

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětůpředešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytnýchinformací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Garant

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Vyučující

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský