Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modulový specializovaný ateliér M4 (FA-A4Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FA-A4Z - Modulový specializovaný ateliér M4, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je pod vedením pedagoga úspěšně zvládnout zadané téma atelierového projektu, které zpravidla vychází z profilace ateliéru. Student by měl prokázat schopnost samostatného vyřešení dílčích etap projektu včetně přípravné fáze analýz a průzkumů. V konečné fázi podle zadání vhodně adjustovat písemnou i grafickou část práce za podpory výpočetní techniky. Po stránce obsahové musí projekt splňovat všechna kriteria, zadaná učitelem, po formální stránce musí být prezentabilní. Student musí být schopen ve veřejné diskusi obhájit navrhované řešena prokázat připravenost pro zapojení do projekční činnosti.

Osnova

1.-5. týden : Analýzy, průzkumy, dokompletování dokumentace6. týden : Grafická a ústní prezentace ( 1. kritika )7. týden : Problémový výkres8.-9. týden : Referenční příklady, jejich analýzy a vyhodnocení10. týden : Studium typologie, norem, zákonů, ideový návrh, pracovní model11. týden : Grafická a ústní prezentace ( 2. kritika )12.-13. týden : Grafické a textové zpracování projektu

Literatura

Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématuSoubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadáníNEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2

Požadavky

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětůpředešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytnýchinformací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Garant

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Vyučující

doc. Ing. arch. Zdeněk MakovskýMgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.