Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny architektury I (FA-DR1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FA-DR1 - Dějiny architektury I, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Dejiny architektúry I Neznámý 04.07.2020 14:10 0

Další informace

Cíl

Cíle studia dějin architektury I vedou k osvojení si znalostí dějin architektury období starověku, s přihlédnutím na vývojové zákonitosti architektury a společnosti. Dále znalosti materiálů, konstrukcí a tvarosloví starověku.

Osnova

Úvod k památkám stavitelství a architektury. Pravěk a megalitické stavby.Úvod ke starověkým kulturám, Egypt, tvarosloví a konstrukceStarověký Egypt památky 1Starověký Egypt památky 2MezopotámieMykény, Trója, KrétaArchitektura antického Řecka úvod, historieTvarosloví, konstrukce a materiál starověkého ŘeckaŘecko památky 1Řecko památky 2Etruskové a počátky antického ŘímaŘím památky 1 Řím památky 2

Literatura

M. Major : Geschichte der architektur I (DE)Doporučené aktuální přednášky

Požadavky

Předpokládá se základní znalost z předmětů dějepis, filozofie, v rozsahu střední školy. Dále všeobecný přehled v tématech dějin umění a dějin architektury.

Garant

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Vyučující

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.