Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Dějiny architektury II (FA-DR2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FA-DR2 - Dějiny architektury II, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
DEJINY ARCHITEKTÚRY II Neznámý 04.07.2020 14:10 0

Další informace

Cíl

Procvičení znalostí z předešlé výuky a orientace v období středověku.

Osnova

Odkaz starověkých kulturArchitektura křesťanské antikyByzancVliv byzancké architektury a architektura předrománskáPočátky středověké architektury v českých zemíchStředověk architektonické tvarosloví, konstrukce a materiálRománská architektura evropské příklady 1Románská architektura evropské příklady 2Románská architektura v českých zemíchGotická architektura evropské příklady 1Gotická architektura evropské příklady 2Gotika v českých zemíchSvětský středověk 1

Literatura

V. Birnbaum : Dějepis výtvarného umění v Čechách (CS)Doporučené aktuální přednášky

Požadavky

Předpokládá se všeobecná orientace v obdobích, která předchází středověku. Znalost jenotlivých vývojových etap z hlediska tvarosloví, vztahů architektury ke společnosti a orientace ve vybraných příkladech.

Garant

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Vyučující

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.