Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modulový seminář I M7 (FA-M7Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FA-M7Z - Modulový seminář I M7, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Osvojení metodiky přípravy na zpracování projektu.

Osnova

1. Vymezení úkolu, zvolení metodiky.2.-9. Zpracování zadaného úkolu (analýzy, databáze referencí, modelové situace, workshopy, exkurze).5. a 10. prezentace rozpracované etapy11..-13. Zpracování textových a obrazových příloh dle zadání.pro odevzdání.

Literatura

Literatura předepsaná vedoucím práce vztahující se k zadání (CS)aktuální texty a otevřené přednášky

Požadavky

Zkušenost se zpracováním analytické části a přípravy projektu. Absolutorium předmětů Ateliérová tvorba.

Garant

prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.