Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (FAST-0V3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-0V3 - Finance, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Osnova

1.-2.Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy. 3.Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál. 4.Řízení stálých aktiv. Řízení zásob. 5.Řízení pohledávek a peněžních prostředků. 6.Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků. 7.Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce. 8.Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob. 9.Daň z příjmu právnických osob. 10.Daň z nemovitostí. Daň silniční. 11.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební. 12.Daň z přidané hodnoty. 13.Veřejné finance. Předvstupní fondy. Dotace

Literatura

Josef Valach a kol.: Finanční řízení podniku. Ekopress 1997

Požadavky

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Garant

Ing. Amálie Hejduková

Vyučující

Ing. Amálie Hejduková