Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (FAST-2V2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-2V2 - Finanční analýza, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy a správně je interpretovat.

Osnova

1. Základní oblasti finanční analýzy, její smysl, druhy ukazatelů. Uživatelé finanční analýzy. Orientace v účetních výkazech.2. Tvorba ukazatelů, jejich interpretace a vypovídací schopnost.3. Výpočet ukazatelů likvidity. Rozbor ukazatelů, vlivy na jejich výši. Posouzení a zhodnocení výsledků.4. Výpočet ukazatelů finanční stability. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů.5. Ukazatelé obratovosti. Obecný vzorec. Výpočet jednotlivých ukazatelů, jejich analýza a doporučení pro řízení obratovosti.6.-7. Ukazatelé rentability. Tvorba jednotlivých ukazatelů a jejich interpretace. Porovnání jednotlivých metod výpočtu rentability. Vyhodnocení a doporučení.8. Vyhodnocení analyzovaného podniku na základě dosavadních výsledků. Zpráva finančního analytika se závěrečnými doporučeními.9.-10. Souhrnní ukazatelé finanční analýzy – Altmannův index, rychlý test, pyramidální rozklad.11. Porovnání výsledků analýzy srovnáním výsledků individuálních a souhrnných ukazatelů.12. Ukazatel EVA. Úprava údajů účetnictví pro potřeby výpočtu ukazatele EVA. Vyhodnocení, význam a použití.13. Sestavování finančních plánů na základě výsledků finanční analýzy a dalších podkladů. Samostatné zpracování FA včetně zprávy analytika na základě zjednodušeného příkladu.

Literatura

Higgis, Robert C.: Analýza pro finanční management. Grada 1995Sedláček J.: Finanční analýza v řízení firmy. Computer Press, Brno 1999 1999

Požadavky

Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech.

Garant

Ing. Amálie Hejduková

Vyučující

Ing. Amálie Hejduková