Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro techniky (FAST-5Z5)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-5Z5 - Filozofie pro techniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Zlepšení orientace v základních filozofických směrech, epochách a významných představitelích. Analýza zdrojů filozofického myšlení s ohledem na dnešní světonázorové vědecké poznání. Přínos filozofického myšlení v dějinách k rozvoji přírodních a technických věd.

Osnova

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví.2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie.3. Milétská škola a další řecké filozofické směry (eleaté, atomisté, pythagorejci).4. Helénistická filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles.5. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Novoplatonizmus. Epikureizmus. Stoicizmus.6. Středověká filozofie. Spor o univerzália.Sv. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie. Komparace s Aristotelem a Augustinem.7. Raně novověká filozofie. Renesanční a reformační filozofie.Kusánský, Bruno, Galilei, Bacon, Komenský a Descartes jako představitelé renesanční a novověké filozofie. Spinoza a Leibniz.8. Racionalizmus a empirizmus ve filozofii. Locke, Berkeley, Hume a Descartes - shody a rozdíly. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau.9. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktickéhmo rozumu. Kritika soudnosti.10. Fichte, Schelling, Hegel a jejich současníci.11. Pozitivizmus ve filozofii. Schopenhauer, Heidegger a Nietzsche.12. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.13. Moderní filozofie 20. století, vídeňský kruh, L. Wittgeinstein. Směry a reprezentanti.

Literatura

SOLOMON, R. C.: A short history of philosophy. New York: Oxford University Press 1996STORIG, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon 1993ARZENBACHER, A.: Úvod do etiky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2002MARENBON, J.: Medieval philosophy. London: Routledge 1998

Požadavky

Základní středoškolské znalosti z předmětů Základy společenských věd (filozofie) nebo Občanská nauka. Znalost elementárních filozofických pojmů, přístupů, představitelů v historickém přehledu.

Garant

RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.