Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vodohospodářských soustav (FAST-6S6)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-6S6 - Řízení vodohospodářských soustav, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav Schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavySchopnost sestavit modely operativního řízení ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Osnova

1.-2.dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace3.-4.pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line5.-6.vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe7.-8.řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu 9.-11.konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou12.-13.konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Literatura

STARÝ, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy. ES VUT Brno 1991STARÝ, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy. Metodické návody do cviče. ES VUT Brno 1990VOTRUBA, L. a kol.: Vodohospodářské soustavy. SNTL Praha 1979

Požadavky

Hydraulika, Hydrologie, Matematika, Nádrže a vodohospodářské soustavy

Garant

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.