Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení stavební výroby (FAST-7W9)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-7W9 - Řízení stavební výroby, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenta se základními pravidly řízení a fungování stavební firmy, jejího rozdělení a kompetence jednotlivých útvarů. Denní režim, práva a povinnosti operativního managementu stavebních firem, doklady které jsou důležité pro jeho řídící činnost, bezpečností pravidla podle kterých je povinen postupovat. Problematika předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb. Nabídkové a výběrové řízení ve výstavbě v návaznosti na činnost zhotovitele. Praktické seznámení studentů s řídícími pracovníky konkrétních stavebních firem s důrazem na jejich jednotlivé specifické činnosti.

Osnova

Základní pojmy obchodního zákoníku pro vznik a chod stavebních společností, alternativy závazkových vztahů, účastníci výstavby, jejich práva a povinnostiDodavatelské systémy výstavby, smlouva o dílo (podzhotovitel, objednatel), financování stavebZáklady úspěšného řízení, mezilidské vztahy v procesu řízení, přeměna specialisty v řídícího pracovníka, motivace vedoucích pracovníků a podřízených, řídící a operační prvky obecných zásad řízení, delegace pravomocí a odpovědnostíSpecifika stavební výroby, výrobní plán, bilance zdrojůOrganizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek a jeho vazbyPodklady pro řízení staveb, realizační dokumentace, výrobní a provozní přípravaPředání a převzetí staveniště povinnosti jednotlivých subjektůPlánování jako součást řízení, operativní plán a jeho vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenciPodpůrné složky řízení staveb na úrovni podniku, dispečink, specializované střediska, mechanizaceŘízení a organizace práce na stavbě, povinnosti hlavních stavbyvedoucích (vedoucích HS), stavbyvedoucích, mistrůAgenda stavbyvedoucího, základní doklady o průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, péče o kvalitu stavební výroby, kontrola jakostiPéče o bezpečnost zdraví při práci a hygienu práce z hlediska zaměstnavatele a zaměstnancůPřejímací řízení ve vztahu k podzhotovitelům a ve vztahu k objednateli, fakturace a konečné vyúčtování stavby

Literatura

Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. ČKAIT 1999Hájek, V., a kol.: Řízení stavební firmy. ČKAIT 1999Hájek, V., Jelen, V.: Ekonomika a management 10, část 1., 2.. ČVUT Praha 1998Hájek, V., Jelen, V.: Ekonomika a stavební management 10, část 1., 2.. ČVUT Praha 1998Harris, F., McCaffer, R.: Modern construction management. Oxford, Blacwel 1993Musil, F.: Řízení a organizace provozu staveb. VUT Brno 1989Musil, F.: Řízení a organizace provozu staveb. VUT Brno 1989Harris, F., McCaffer, R.: Modern construction management. Oxford, Blackwell 1993

Požadavky

Znalosti komplexního výstavbového procesu a práva a povinnosti jednotlivých subjektů ve výstavbě včetně požadavků veřejnoprávního projednávání. Znalosti z oblasti obecné přípravy výstavby.

Garant

Ing. Boris Biely

Vyučující

Ing. Boris Biely