Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Chemie a technologie vody (FAST-BC03)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BC03 - Chemie a technologie vody, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
M01 - Chemie přírodních a pitných vod Neznámý 31.05.2018 23:47 1
M02 - Vodárenství Neznámý 31.05.2018 23:47 1
M03 - Čištění odpadních vod a zpracování kalů Neznámý 31.05.2018 23:47 1
M04 - Voda v průmyslu, zemědělství a energetice Neznámý 31.05.2018 23:47 1

Další informace

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Osnova

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vodČiření Filtrace, adsorpce Hygienické zabezpečení vody Tvrdost vody a její odstraňování, ionexyŽivotní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod Aktivace, aeraceOdstraňování dusíku a fosforu z odpadních vodBiofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vodAnaerobní procesy, zpracování kalu

Literatura

Malý,J.,Malá, J.: Chemie a technologie vody. NOEL 2000 s.r.o.: Brno, 1996. (CS)Binnie C., Kimber M., Smethurst G.: Basic Water Treatment. Springer, 2002. (EN)Henze M., Harremoes P., Cour Jansen J.C., Arvin E.: Wastewater Treatment. Springer, 2002. (EN)

Požadavky

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Garant

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.