Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chemie a technologie vody (V) (FAST-BC051)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BC051 - Chemie a technologie vody (V), Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Zpracované otázky - CHEMIJE Neznámý 12.05.2018 19:28 3

Další informace

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Osnova

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vodČiření Filtrace, adsorpce Hygienické zabezpečení vody Tvrdost vody a její odstraňování, ionexyŽivotní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod Aktivace, aeraceOdstraňování dusíku a fosforu z odpadních vodBiofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vodAnaerobní procesy, zpracování kalu

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Garant

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.