Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny architektury a stavitelství (FAST-BG01)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BG01 - Dějiny architektury a stavitelství, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
4. přednáška z architektury Neznámý 28.05.2018 15:38 0
architektura Neznámý 01.05.2018 10:28 0
Architektura Neznámý 01.05.2018 10:28 0
BG01 okruhy 2015 Neznámý 28.05.2018 15:40 0
M01-Vztah_architektury_a_stavitelstvi Neznámý 01.05.2018 10:28 0
otazky-cely_test_2010 Neznámý 01.05.2018 10:28 0
P9_ Architektura Neznámý 01.05.2018 10:28 3

Další informace

Cíl

Získání všeobecného přehledu o vývoji architektury, stavebních konstrukcích a technologií v období od starověku po současnost. Získání schopnosti zařadit objekt podle charakteristických znaků do slohového období a schopnost používat odbornou nomenklaturu.

Osnova

1. Pravěk, starověk - architektura Egypta, Mezopotámie, egejská kultura2. Antická architektura Řecka3. Antická architektura Říma 4. Ranně křesťanská, architektura byzantská5. Architektura předrománská a románská 6. Architektura gotická7. Renesanční architektura8. Barokní architektura9. Klasicismus a romantismus10. Architektura období historismu11. Secese, český kubismus, individualistická moderna12. Architektura meziválečného období13. Architektura po 2. světové válce po současnost

Literatura

Syrový, Bohuslav: Architektura - svědectví dob. SNTL Praha, 1987. (CS)Haas, Felix: Architektura 20. století. Brno, 1993. (CS)Bukovský, Jan a kolektiv: Dějiny stavitelství. VUTIUM Brno, 2001. (CS)Koch Wilfried: Evropská architektura. Universum, 2008. (CS)

Požadavky

Všeobecné znalosti světových dějin na úrovni středoškolského studia.

Garant

Ing. arch. Ladislava Foretníková

Vyučující

Ing. arch. Ladislava Foretníková