Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11,66 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Document Outline Obsah P1.1 - Zatížení stropní desky D1 P1.2 - Zatížení a vnitřní síly stropního trámu T1 P1.3 - Zatížení sněhem P1.4 - Zatížení větrem P2.1 - Výpočet krycí vrstvy betonu - stropní deska D1 P2.2 - Výpočet krycí vrstvy betonu - stropní trám T1 P3.1 - Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průžez, deska D1 dle EN 1992-1-1 P3.2- Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 1201 P3.3 - Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 6206 P3.4 - Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 2001 P3.5 - Namáhání ohybem - oboustranně vyztužený obdélníkový průřez P3.6 - Namáhání ohybem - stropní trám T1 P3.7- Namáhání ohybem - obecný jednoose symetrický průřez P4.1 - Namáhání smykem - deska D1 P4.2 - Namáhání smykem - stropní trám T1 P5.1 - Namáhání ohybem a normálovou silou - Interakční diagram - symetricky vyztužený obdélníkový průřez P5.2 - Namáhání ohybem a normálovou silou - Interakční diagram - nesymetricky vyztužený obdélníkový průřez P7.1 - Prvek namáhaný na protlačení - stropní deska P8.2 - Prostý beton - tlakové porušení - trhliny se neočekávají P8.3 - Prostý beton - ohyb, základový pás P9.1 - Výpočet šířky trhlin - deska D1 P9.2 - Výpočet šířky trhlin - stropní trám T1 P10.1 - Železobetonový žlab Příloha A1 - Objemové tíhy materiálů, plošné tíhy prvků Příloha A4 - Dílčí součinitelé zatížení pro pozemní stavby Příloha B1 - Orientační rozměry průřezů železobetonových prvků Příloha B2 - Pracovní diagramy materiálů vyztužených prvků Příloha B3 - Betonářská výztuž a její charakteristiky Příloha B4 - Stupně vlivu prostředí Příloha B5 - Krytí výztuže betonem Příloha B6 - Tabulky ploch výztuže podle vzdálenosti prutů Příloha B7 - Tabulka ploch výztuže podle počtu kusů Příloha B8 - Konstrukční zásady pro vyztužování Příloha B9 - Kotevní betonářské výztuže Příloha B10 - Idealizace chování a geometrie konstrukce Příloha C1 - Tvar stropní konstrukce Příloha C2 - Výztuž stropní desky D1 Příloha C3 - Výztuž stropního trámu T1

Témata, do kterých materiál patří