Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Betonové konstrukce 1 (FAST-BL005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BL005 - Betonové konstrukce 1, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Beton_kombinace Neznámý 05.05.2018 18:24 7
CS1 - Betonové konstrukce prutové Neznámý 01.06.2018 15:56 6
CS2 - Základové konstrukce Neznámý 01.06.2018 15:56 1
CS3 - Betonové konstrukce plošné I Neznámý 01.06.2018 15:56 1
CS4 - Betonové konstrukce plošné II Neznámý 01.06.2018 15:56 1

Další informace

Cíl

Naučit studenty navrhovat železobetonové prutové konstrukce a jednodušší základové konstrukce.Porozumět chování plošných betonových konstrukcí a získat schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Osnova

1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin. 3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady. 4.-5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti - omezeni napětí, trhliny, přetvoření.6.-7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí - patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty.8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola.9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu - konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž.10. Spojité obousměrně vyztužené desky - princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu.11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů. 12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy.13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Garant

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.