Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Betonové konstrukce 2 (FAST-BL009)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BL009 - Betonové konstrukce 2, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
CS5 - Betonové konstrukce montované I Neznámý 01.06.2018 15:59 4
CS6 - Betonové konstrukce montované II Neznámý 01.06.2018 15:59 8
CS7 - Betonové konstrukce montované - speciální problémy Neznámý 01.06.2018 15:59 6

Další informace

Cíl

Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.Porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.Základní principy navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Osnova

1.-2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky - uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování.3.-4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků.5.-6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků. 7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy. 9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů. 10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia.11.-12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží - zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování.13. Navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí

Garant

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.