Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Betonové mosty 1 (FAST-BL012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BL012 - Betonové mosty 1, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
M01 - Základní principy navrhování Neznámý 01.06.2018 16:04 4
M02 - Nosné konstrukce mostu Neznámý 01.06.2018 16:04 4
M03 - Spodní stavba a příslušenství mostních objektu Neznámý 01.06.2018 16:05 5

Další informace

Cíl

Získat znalosti o základních principech navrhování mostů.Naučit se navrhovat základní typy betonových deskových a trámových mostů.Získat znalosti a dovednost v navrhování příslušenství a vybavení mostů.

Osnova

1. Úvod. Vývoj mostního stavitelství. Základní pojmy. Rozdělení mostů. Hlavní části mostů. Prostorová úprava.2. Zatížení. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů a nosné konstrukce.3. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky - typy, zatížení, dimenzování.4. Deskové mosty - konstrukční uspořádání, statické působení.5. Desky kolmé, šikmé a nepravidelné. Přesné a přibližné metody výpočtu desek. Rozpěrákové působení. 6. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků - výztuž, předpínání, metody výpočtu.7. Zásady navrhování základních typů monolitických trámových mostů.8. Zásady navrhování základních typů trámových mostů z prefabrikovaných prvků.9. Příslušenství silničních a železničních mostů. Izolace. Chodníky a římsy. Záchytné bezpečnostní zařízení.10. Mostní závěry. Odvodnění. Ložiska ocelová, betonová, elastomerová a kombinovaná.11. Spodní stavba - opěry, křídla a mezilehlé podpěry. Izolace a povrchová úprava. Úložný práh. Úprava za opěrou.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton

Garant

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Vyučující

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.