Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (FAST-BV04)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BV04 - Finance, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Osnova

1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.9. Daň z příjmu právnických osob.10. Daň z nemovitostí. Daň silniční.11. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.12. Daň z přidané hodnoty.13. Veřejné finance. Předvstupní fondy. Dotace

Literatura

LUMBY, Steve a JONES, Christopher: Investment Appraisal and Financial Decisions. Cengage Learning Business Press, 1998. ISBN 978-1861522573. (EN)VALACH, Josef: Finanční řízení podniku. Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-21-1. (CS)KRÁL, Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha, 2002. ISBN 978-80-7261-217-8. (CS)SYNEK, Miloslav a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing, a.s, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. (CS)BUTLER, Richard a DAVIES, Leslie a PIKE, Richard a SHARP, John: Strategic Investment Decisions. London and New York: Routledge, 1993. ISBN 978-0415075084. (EN)

Požadavky

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Garant

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.