Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti I (FAST-BV09)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BV09 - Řízení jakosti I, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získání vědomostí o vývoji systémů managementu jakosti a o aktuálních normách upravujících jejich budování ve stavebních podnicích. Získání základních informací o systémech environmentálního managementu a managementu jakosti v projektovém řízení.

Osnova

1. Úvod, pojem „jakost“ v systémech managementu jakosti („SMJ“) a jeho pojetí ve stavebnictví, historie SMJ2. Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled3. Certifikace dle norem řady ISO 9000, akreditační systém v ČR a EU. Legislativa EU v oblasti odpovědnosti za výrobek.4. Postupy implementace systémů managementu jakosti ve stavebnictví.5. Řízení dokumentace jako základní prvek v SMJ. 6. Povinnosti managementu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu.7. Management zdrojů v SMJ dle ČSN EN ISO 9001.8. Realizace produktu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě.9. Měření, analýza a zlepšování v SMJ dle ČSN EN ISO 9001.10. Auditování SMJ podle ČSN EN ISO 19011.11. Systémy environmentálního managementu ve stavebnictví podle ČSN EN ISO 14001.12. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006.13. Management jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích podle ČSN EN ISO/IEC 17025. SW pro podporu managementu jakosti.

Literatura

ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – Požadavky. 0. NENADÁL, Jaroslav a NOSKIEVIČOVÁ, Darja a PETŘÍKOVÁ Růžena: Moderní management jakosti. Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. (CS)EVANS, James R., LINDSAY, William M.: Managing for Quality and Performance Excellence. Amazon, 2010. ISBN 978-0324783223. (EN)

Požadavky

Znalost základů podnikové ekonomiky se zaměřením na organizaci a řízení stavebního podniku a projektového řízení staveb.

Garant

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.