Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a provozování TZB (FAST-CT014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-CT014 - Řízení a provozování TZB, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Není specifikováno.

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.2. Základy elektroinstalace a hromosvodných zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízeních.3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů.6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Fyzika - základy elektro

Garant

Ing. Marian Formánek, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marian Formánek, Ph.D.